Hỗ trợ kiểm định

Hỗ trợ kiểm định cân điện tử tại Tây Nguyên

Chúng tôi xin giới thiệu dịch vụ sửa chữa, hiệu chỉnh, hiệu chuẩn và hổ trợ đăng ký kiểm định trọn gói các loại cân điện tử như sau:

+ Cân ô tô từ : 20 tấn, 30 tấn, 40 tấn, 50 tấn, 60 tấn, 80 tấn, 100 tấn, 120 tấn, 150 tấn…

+ Cân bàn từ : 30, 60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg, 400kg, 500kg, 600kg, 800kg

+ Cân sàn điện tử từ: 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn …

+ Cân đếm điện tử : 3kg, 6kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg…

+ Cân kĩ thuật từ : 52g đến 6kg…

+ Cân treo