Hổ trợ kiểm định cân bàn tấn

Chúng tôi nhận hổ trợ đăng ký hiệu chuẩn và kiểm định các loại cân bàn tấn tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên.