dịch vụ sửa chữa cân ô tô

Sửa cân xe di động

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưởng và sửa chữa cân điện tử sử dụng móng di động

Chi tiết

Sửa chữa cân xe 5m

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưởng và sửa chữa cân điện tử 2,5m x 5m

Chi tiết

Sửa chữa cân xe 6m

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưởng và sửa chữa cân điện tử 3m x 6m

Chi tiết 

Sửa chữa cân xe 10m

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưởng và sửa chữa cân điện tử 3m x 10m

Chi tiết 

Sửa chữa cân xe 12m

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưởng và sửa chữa cân điện tử 3m x 12m

Chi tiết

Sửa chữa cân xe 18m

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưởng và sửa chữa cân điện tử 3m x 18m

Chi tiết 

dịch vụ sửa chữa cân bàn điện tử

Sửa cân Nông sản

Dịch vụ kiểm tra và sửa chữa các loại cân nông sản điện tử tải trọng từ 60kg đến 500kg

Chi tiết

Sửa cân Bàn điện tử

sửa chữa cân bàn điện tử

Dịch vụ kiểm tra và sửa chữa các loại cân bàn điện tử tải trọng từ 60kg đến 500kg

Chi tiết

Sửa cân Sàn điện tử

sửa chữa cân sàn điện tử

Dịch vụ kiểm tra và sửa chữa các loại cân sàn điện tử tải trọng từ 1 tấn đến 5 tấn

Chi tiết

DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN – KIỂM ĐỊNH CÂN ĐIỆN TỬ

Dịch vụ kiểm định cân xe tải

  • Đảm bảo cho sự hoạt động ổn định của thiết bị.
  • Kịp thời phát hiện hỏng hóc để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc.

Chi tiết

Dịch vụ kiểm định cân bàn điện tử

  • Đảm bảo cho sự hoạt động ổn định của thiết bị.
  • Kịp thời phát hiện hỏng hóc để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc.

Chi tiết

Dịch vụ kiểm định cân kỹ thuật

  • Đảm bảo cho sự hoạt động ổn định của thiết bị.
  • Kịp thời phát hiện hỏng hóc để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc.

Chi tiết