Dịch vụ sửa cân điện tử 24h

Với đội ngũ kỹ thuật có nhiều năm làm việc trong ngành cân điện tử

view more

DỊCH VỤ SỬA CÂN Ô TÔ

Loadcell

Kiểm tra, thay thế các loại Loadcell cân ô tô, cân xe tải …

Chi tiết

Indicator

Kiểm tra, sửa chữa thay thế các loại Bộ chỉ thị – Đầu cân – Indicator.

Chi tiết

Phụ kiện khác

Thay thế, sữa chữa Hộp nối, bảng đèn, dây tổng, phần mềm…

chi tiết

SỬA CHỮA CÂN CÁC LOẠI

Cân bàn, cân sàn

Kiểm tra, hiệu chuẩn, thay thế thiết bị…

Chi tiết

Cân kỹ thuật

Kiểm tra, sửa chữa các cân kỹ thuật, cân tiểu ly

Chi tiết

Cân chuyên dùng

Kiểm tra sữa chữa các loại cân chuyên dùng

chi tiết