các dòng cân xe tải

Chuyên sửa chữa bảo trì các loại cân xe tải, cân ô tô với tải trọng từ 10 tấn đến 150 tấn

Sửa chữa cân xe di động

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưởng và sửa chữa cân điện tử sử dụng móng di động

Chi tiết

Sửa chữa cân xe 5m

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưởng và sửa chữa cân điện tử 2,5m x 5m

Chi tiết

Sửa chữa cân xe 6m

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưởng và sửa chữa cân điện tử 3m x 6m

Chi tiết

Sửa chữa cân xe 10m

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưởng và sửa chữa cân điện tử 3m x 10m

Chi tiết

Sửa chữa cân xe 12m

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưởng và sửa chữa cân điện tử 3m x 12m

Chi tiết

Sửa chữa cân xe 18m

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưởng và sửa chữa cân điện tử 3m x 18m

Chi tiết

dịch vụ thay thế thiết bị cân xe tải

Thay thế Loadcell

Dịch vụ kiểm tra vệ sinh và thay mới cho loadcell các loại cân xe tải

Chi tiết

Sửa chữa Indicator

Kiểm tra, sửa chữa thay mới các loại đầu cân (Indicator) cho cân xe tải

Chi tiết

Bảng hiển thị phụ

Dịch vụ kiểm tra, sửa chữa và thay thể bảng đèn hiển thị phụ cho cân xe tải

Chi tiết

Dây tín hiệu cân xe tải

Dịch vụ kiểm tra, đấu nối lại hoặc thay mới dây tín hiệu của cân xe tải

Chi tiết

Hộp nối dây cân xe tải

Dịch vụ kiểm tra, sửa chữa thay thế hộp nối cho các loại cân xe tải

Chi tiết

Cải tạo gia cố bàn cân

Dịch vụ kiểm tra, vệ sinh, cải tạo, giá cố phần cơ khí khung bàn cân xe tài

Chi tiết