Dịch vụ vận chuyển cân điện tử

Dịch vụ vận chuyển trạm cân xe tải, cân ô tô tại khu vực Tây nguyên.

Sửa chữa cân điện tử 24h với đội ngủ kỹ thuật và phương tiện xe cẩu của công ty, cân điện tử Quốc Hưng chuyên nhận dịch vụ tháo dở, vận chuyển và lắp đặt các trạm cân xe tải khi khách hàng yêu cầu

Dịch vụ tháo dở và vận chuyển trạm cân 3m x 6m

Dịch vụ tháo dở và vận chuyển trạm cân 3m x 10m

Dịch vụ tháo dở và vận chuyển trạm cân 3m x 12m

Dịch vụ tháo dở và vận chuyển trạm cân 3m x 18m

Dịch vụ vận chuyển cân điện tử – Chuyên tháo dở, lắp đặt trạm cân xe tải