Những lỗi thường gặp của cân ô tô, xe tải:

  • Cân nhảy số, trôi số
  • Cân hiện thị sai kết quả thiếu trọng lượng
  • Kết quả cân không ổn định
  • Cân bị lệch góc

Loadcell cân xe tải

ZSGB

Được sử dụng nhiều cho các loại cân ô tô với tải trọng tử 10 tấn đến 120 tấn

Chi tiết

BM14G

Được sử dụng nhiều cho các loại cân ô tô với tải trọng tử 10 tấn đến 120 tấn

Chi tiết

ZSFB

Được sử dụng nhiều cho các loại cân ô tô với tải trọng tử 10 tấn đến 120 tấn

Chi tiết

QSA

Được sử dụng nhiều cho các loại cân ô tô với tải trọng tử 10 tấn đến 120 tấn

Chi tiết

Loadcell cân bàn - cân sàn

Loacell cân bàn nhỏ

Các loại Loadcell ( Cảm biến) từ 60kg đến 800kg

Chi tiết

Loadcell cân sàn

Các loại Loadcell ( Cảm biến) từ 1 tấn đến 10 tấn

Chi tiết

Loadcell cân chuyên dùng

Các loại Loadcell sử dụng cho cân chuyên dùng

Chi tiết

Loadcell cân hệ thống

Các loại loadcell dùng cho cân tự động, cân hệ thống

Chi tiết

tin tức