Cân chìm 18m

– Cân chìm 18m: Là loại cân có kích thước 3m x 18m, có mặt sàn cân bằng với mặt nền

– Khả năng cân : 60 ÷ 150 tấn

– Vạch chia: 10kg

– Ứng dụng: Cân được tất cả các loại xe

Danh mục:
error: