DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN – KIỂM ĐỊNH CÂN ĐIỆN TỬ

Khi chúng tôi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Quý công ty, đội ngũ giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ nhanh chóng phân tích, đánh giá và cung cấp giải pháp phù hợp nhất. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin tại mọi thời điểm và phản hồi nhanh chóng

 • Bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị
 • Hiệu chuẩn, kiểm định cân
 • Tư vấn, thiết kế giải pháp cho cân
 • Cho thuê cân và quả chuẩn

DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN CÂN ĐIỆN TỬ

Hiệu chuẩn cân xe tải

Cân  xe tải tải trọng từ 10 tấn đến 120  tấn:

 • Đảm bảo cho sự hoạt động ổn định của thiết bị.
 • Kịp thời phát hiện hỏng hóc để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc.

Liên hệ

Hiệu chuẩn cân bàn nhỏ

Cân sàn tải trọng từ 30kg đến 500kg:

 • Đảm bảo cho sự hoạt động ổn định của thiết bị.
 • Kịp thời phát hiện hỏng hóc để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc.

Liên hệ

Hiệu chuẩn cân sàn

Cân sàn tải trọng từ 1 tấn đến 10 tấn:

 • Đảm bảo cho sự hoạt động ổn định của thiết bị.
 • Kịp thời phát hiện hỏng hóc để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc.

Liên hệ

Hiệu chuẩn cân kỹ thuật

Mức cân từ 500g – 15kg:

 • Đảm bảo cho sự hoạt động ổn định của thiết bị.
 • Kịp thời phát hiện hỏng hóc để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc.

Liên hệ

Hiệu chuẩn cân treo

Cân sàn tải trọng từ 1 tấn đến 15 tấn:

 • Đảm bảo cho sự hoạt động ổn định của thiết bị.
 • Kịp thời phát hiện hỏng hóc để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc.

Liên hệ

Hiệu chuẩn cân trạm trộn

Cân sàn tải trọng từ 1 tấn đến 10 tấn:

 • Đảm bảo cho sự hoạt động ổn định của thiết bị.
 • Kịp thời phát hiện hỏng hóc để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc.

Liên hệ

dịch vụ kiểm định cân điện tử

Dịch vụ kiểm định cân xe tải

Cân  xe tải tải trọng từ 10 tấn đến 120  tấn:

 • Đảm bảo cho sự hoạt động ổn định của thiết bị.
 • Kịp thời phát hiện hỏng hóc để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc.

Liên hệ

Dịch vụ kiểm định cân sàn

Cân  xe tải tải trọng từ 1 tấn đến 10 tấn:

 • Đảm bảo cho sự hoạt động ổn định của thiết bị.
 • Kịp thời phát hiện hỏng hóc để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc.

Liên hệ

Dịch vụ kiểm định cân bàn

Cân  xe tải tải trọng từ 30kg đến 500kg:

 • Đảm bảo cho sự hoạt động ổn định của thiết bị.
 • Kịp thời phát hiện hỏng hóc để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc.

Liên hệ

tin tức